Umowy Serwisowe Peugeot Optiway


Uprość życie użytkownikom Twoich samochodów i podpisz umowę Peugeot Optiway.

Szeroka gama umów Peugeot Optiway jest dostosowana do Państwa potrzeb i zapewnia wiele korzyści niezależnie od sposobu użytkowania pojazdu, od wydłużonego okresu gwarancji do pokrywania kosztów czynności serwisowych i zabiegów konserwacyjnych rekomendowanych przez producenta.


- Umowa serwisowa Optiway Przedłużenie Gwarancji:

Dostosowana do Państwa potrzeb wydłużona do 3 lub 4 lat gwarancja.
Umowa obejmuje wymianę lub naprawę uszkodzonych części, łącznie z robocizną i całodobową pomocą techniczną Peugeot Assistance, 7 dni w tygodniu przez cały okres przedłużonej gwarancji.


- Umowa serwisowa Optiway Utrzymanie Samochodu:

Wykupiona na okres 24, 36 lub 48 miesięcy umowa obejmuje zabiegi konserwacyjne oraz wymianę zużytych i uszkodzonych w wyniku eksploatacji części łącznie z robocizną i całodobową pomocą techniczną Peugeot Assistance, 7 dni w tygodniu przez cały czas obowiązywania umowy.

Usługa umów serwisowych Optiway dostępna jest w punktach sprzedaży sieci Peugeot zgodnie z obowiązującymi warunkami.

Wykupując jedną z usług serwisowych Peugeot Optiway Przedłużenie Gwarancji lub Utrzymanie Samochodu mogą Państwo skorzystać z dogodnej opcji finansowania.